Goochelaar Jan het Spectrum Hardenberg 20 jarig bestaan

Jubileum wordt gevierd in 'circus sferen'

Hardenberg - Op 12 augustus was het twintig jaar geleden dat OBS 't Spectrum in Baalderveld werd geopend. Het jubileum wordt deze week gevierd. Maandag 19 september werd de week geopend door goochelaar Jan Kosters, alle kinderen mochten verkleed op school komen.

Dinsdag 20 september was er een lunch op school. Op donderdag 22 september is er van 19.30 tot 21.00 uur een receptie in de school. Ouders en andere belangstellenden kunnen dan onder het genot van een hapje en een drankje herinneringen ophalen. "Het wordt geen reünie, dit wordt misschien wel over vijf jaar gehouden. Toch heeft de jubileumcommissie enkele oud- leerkrachten uitgenodigd", vertelt de heer van der Zwaag, directeur van de school. "De jubileumcommissie bestaat uit twee leerkrachten en twee leden van de ouderraad. Op vrijdag volgt de klap op de vuurpijl. Dan is het echt feest voor de kinderen. De kinderen geven dan een 'eigen' circusvoorstelling. 's Morgens leren de kinderen allerlei acts en 's middags worden de acts gepresenteerd".

Geschiedenis
Op 12 augustus 1991 is de school begonnen met dertien leerlingen. Deze dertien leerlingen waren verdeeld in twee groepen. Groep 1 tot en met 3 en groep 4 tot en met acht. Er waren drie leerkrachten aan het werk. “Toen was het al maatwerk voor ’t Spectrum. We zoeken naar leerstof voor elk kind, we kijken echt wat past bij welk kind”. Vijf jaar geleden was ongeveer het top jaar voor ’t Spectrum. De school telde toen ongeveer 180 leerlingen. De school is ontstaan toen de wijk Baalderveld is ontstaan. De heer van der Zwaag is naast directeur van 't Spectrum ook directeur van ojs het Palet in Heemse. Joop van de Wijngaart is jaren directeur geweest van 't Spectrum. Hij werd drie jaar geleden opgevolgd door Dick Visscher en sinds vorig schooljaar is de heer van der Zwaag directeur. "Met de leerlingen is ook het gebouw gegroeid. Nu het kinderaantal in de wijk afneemt daalt ook het leerlingenaantal op de 3 scholen binnen Baalderveld.

Kenmerken
"Eén van de kenmerken van de school is de veelkleurigheid. Alle kinderen uit de wijk kunnen naar de school. Hoe verschillend de kinderen ook zijn. Ouders en team hebben elkaar nodig. Lief en leed worden op 't Spectrum met elkaar gedeeld. De ouders zijn betrokken bij de school. Ze hebben hart voor de zaak. Dieptepunten voor een school zijn toch de 'rouwmomenten'. De hoogtepunten elk jaar weer is het afscheid van groep acht en de sportactiviteiten. Natuurlijk hoop ik dat deze feestweek ook één van de hoogtepunten wordt", aldus van der Zwaag

De Toren 21-09-2011

Goochelend het schooljaar uit

De Stentor 21-07-2011

Zwolle - Dolle boel gisteren op basisschool Het Atelier in de Zwolse wijk Assendorp. Samen met de Nederlands kampioen kindergoochelen werd afscheid genomen van weer een schooljaar.

Naast de goochelaar was er voor gisteren een feestprogramma in de steigers gezet, maar vanwege de weervoorspellingen is onder meer de percussieworkshop afgelast. "We durfden het niet aan. Vorig jaar viel het ook grandioos in het water en als kleine school hebben we niet echt een uitwijk om kinderen en ouders te herbergen", vertelt Suzanne Littel van de ouderraad.

"We maken van het eindfeest nu maar op 7 september, in de eerste nieuwe schoolweek, er een opstartfeest van."

Foto: Freddy Schinkel

Goochelaar Jan goochelend het schooljaar uit Het Atelier Zwolle